Cerrahi ve cerrahi dışı kliniklerdeki asistan hekimlerde tükenmişlik sendromu

Can H, Güçlü YA, Doğan S, Erkaleli MB. Cerrahi ve Cerrahi Dışı Kliniklerdeki Asistan Doktorlarda Tükenmişlik Sendromu. Tepecik Eğit Hast Derg 2010;20(1):33-40

HEDEF: Cerrahi ve cerrahi dışı kısımlarda uzmanlık eğitimi alan asistan tabiplerin tükenmişlik sendromu açısından incelenerek, tükenmede rol alan etmenlerin kıymetlendirilmesi.

GEREÇ VE USUL: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 85'i cerrahi dışı ve 80'i cerrahi kolda uzmanlık eğitimi almakta olan toplam 165 asistan doktora Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve sosyodemografik özelliklere ilişkin 38 farklı etkeni sorgulayan bir anket uygulanmış ve karşılıkları istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve şahsî muvaffakiyet duygusu seviyeleri düşük, orta ve yüksek olarak 3 kümede değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Dahili kısımlardaki asistan hekimlerin % 75,3'ünde duygusal tükenmişlik, % 63,5'inde duyarsızlaşma seviyesi yüksek bulunmasına rağmen yalnızca % 11,8'inde şahsî muvaffakiyet duygusu düşük bulundu. Cerrahi kısımlardaki asistan tabiplerin %50'sinde duygusal tükenmişlik, %65'inde duyarsızlaşma seviyesi yüksek bulunmasına rağmen yalnızca %8,8'inde şahsî muvaffakiyet duygusu düşük bulundu. Dahili kollarda duygusal tükenmişlik yaşayanların, cerrahi kollara nazaran manalı oranda fazla olduğu bulundu (p0,05).

SONUÇ: Dahili ve cerrahi kollarda çalışan asistan tabiplerde duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma oranlarının yüksek olduğu saptandı. Buna karşın şahsî muvaffakiyet duygusu seviyesinin şimdi birebir ölçüde düşmediği belirlendi. Bu datalar hastanemizde çalışmanın yapıldığı alanlar başta olmak üzere tüm asistanların tükenmişliğini azaltmak için klinik ve hastane idaresince gerekli tedbirlerin alınması ve bu bahiste asistanların desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Meslek hastalığı, Tıp İşçisi, Tükenme Sendromu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir