BİREYSEL TERAPİLERE GEREK DUYMA ZAMANI

Hayatın kimi periyotların de zorluklar ve kişinin başa çıkamadığı mutsuzlukları olabilir.Kişilik sorunları kişinin problemleriyle başa çıkma biçiminin olumsuz ve yetersiz kalmasına neden olabilir. 
Kişilik oluşumu hayatın birinci çocukluk periyotlarında şekillenmesine rağmen, zorlantılı yaşantıların kişinin kapısını çalması ile daha evvelki yıllarda bir formda kendini dengeleyen ve nisbeten ömrünü rahat sürdüren kişiyi , problemli , bunalmış ve tahlilsiz hissettirebilir.
Kişi yardım almayı ertelemek yada kendisinin yardıma gereksinimi olmadığı , diğerlerinin yüzünden aksilikler yaşadığının düşünebilir.Ne var ki acı çeken ve mutsuz olan kişinin kendisinden diğeri değildir ve hayatını ,duygularını ve niyetlerini , bağlantılarını yoluna koyma gereksinimi açıksa bundan kaçınmak da yersizdir.aşağıdaki yaşantı sorunlarıyla de karşılaşıyorsanız bir an evvel kendiniz için Kişisel Terapi takviyesi sağlamanız da yarar vardır…

• Bireylerin kendini daha âlâ tanıma ve manaya gereksinimi
• Kişinin yanlızlığı ,çevresiyle irtibatının uygun olmaması
• Arkadaş ,dost edinme ve kurulmuş münasebetleri sürdürmede ıstıraplar duyulması
• Ağır biçimde çok yemek yeme, çok alış veriş yapma ,aşırı konuşma üzere davranışa vurmaların bulunması,
• Bireyin öz itimat eksikliği ,kendini tabir sorunları bulunması
• Mesleksel ve özel bağlar alanında girişkenlik sorunları olması
• Mesleksel saha da kendini ısbatlama ve gaye belirleme yetersizliği
• Kendini ,duygularını söz etmekte sorun yaşama
• Fikir ve davranışlarında ötekilerinin onayına gereksinim duyması,
• Sevilen bir yakının kaybı,ölümü,uzamış yas süreci olması
• Takıntılı fikirler ve tekrarlayan kompulsif davranışların olması,
• Çok utangaçlık ve bağlantı maharetleri konusunda sorun yaşama
• Tüm ömür alanlarını kapsayan ( iş ,özel ilgi ,aile yaşantıları ) karar alma zahmeti çekilmesi
• Evlenme ,boşanma üzere kendi hayatı hakkında önemli kararlar alması gerektiğinde baş karışıklığı ve ağır badire hissedildiği durumda 
• Birey olarak kendi hayatını kurmak , kimseye muhtaçlık duymadan sürdürmek
• Kişilik ve kendilik ögelerini ilgilerinde öne çıkarma zahmeti çekmek
• Kendi şahsî amaçlarına kendi öz kaynaklarıyla yönelecek gücü kendinde bulmak .
• Oburlarının güdüleme ve dayanaklarına gereksinim duymadan hayatı başaracağına dair kendin hakkında olumsuz inançlar beslemek .
• Kişisel zeka ,yetenek ve marifetlerine yani kendine itimat duymada sorunu olmak.
• Oburlarının beklentilerini kendi gereksinim ve maksatlarının önünde tutmak
• Oburlarının memnunluğu ve beğenisi için kendi isteklerinden kolaylıkla vaz geçen bir yapıda olmak .
• Hayatda daima bir diğeri için yaşadığının ve kendisi için bir şey yapmadığının farkına varmak.
• Yakın aile ve arkadaş etrafındaki alakalarını düzeltmek ,kendisi ve birlikte olduğu bireyler için uyumlu ve huzurlu ortamlar yaratmak.

Klinik Psikolog

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir