SUÇLULUK DUYGUSUNU YENMEK

İnsanoğlunu tahminen de en fazla zorlayan ve inciten hislerin başında gelir suçluluk duygusu..Örneğin ağır depresyon olgunlarında başka depresyon bulguları yanı sıra, ağır suçluluk duygusu gözlenir .Kişi hayli alıngandır,aşırı fikirli ,karamsar ,umutsuz ve takıntılı özellikleri vardır…
Suçluluk duygusu çok katı ve yargılayıcı bir üstün egonun hakim olduğu kişilik yapılarında ve kendine karşı çok eleştirel ruhsal tabanda öne çıkar ve ağır bir dert yaratır. Vicdani ve ahlaki açıdan kendine karşı çok sert ve yargılayıcı tavırlar sergileyen bu cins kişilik yapılarında şahıs kendine karşı son derece katı ve çok acımasızdır.
Bireyin kendini suçlaması hayatında diğerlerine karşı yanlışlar yaptığını düşünmesi ve bu durumdan da kendini affedememesinden köken almaktadır…kişinin kendine karşı sert ve esneklikten uzak tavrı kelam hususudur.Ve kendini affedemeyen oburu değil yeniden kendisidir..
Burada kıymetli olan, bireyin ‘’yanlış yaptığına dair inancıdır ‘’.Yanlışın bireyin kendisine yahut diğerlerine olumsuz tesirlerinin olup olmadığı gerçeği yahut oburlarının kişiyi hakikaten şahsen suçlamaları temel mevzu değildir..Onların kendisine gerçekten kırılmış , yada incinmiş olduğunu ve ötekilerinin hayatlarını mahvettiğini düşünür ve ziyan verdiğine samimiyetle inanır ve sonuç da kendini berbat hisseder.Birde karşı taraf onu haklı yada haksız yere suçlarsa, bu durum suçluluk hissedeni daha da ezer.
Realite de yaşanmış bir olumsuzluk olmasa bile, hatta incir çekirdeğini doldurmayacak bir vukuat kelam konusu olsa bile kişi için çok büyük bir ıstırap kaynağıdır ve ölesiye kendini hatalı hissetmektedir.. Mevzunun muhattabı olan bireylerin kendisini asla affetmeyeceklerini düşünür.Sonuna kadar hatalıdır ve cezasını çekmelidir..
Zira esasen kendini affedemeyen kişinin tam da kendisidir ve kendini şiddetle berbat hisseder. Suçlanma eğilimini tetikleyici olayı takıntılı halde bırakamaz, olanı unutup yoluna devam edemez. 
Bazen gerçek de olan bir olay da yoktur ve hayatın geneli , alakalarının tümü, geçmiş yaşantılar,geçmiş konuşmalar, ona kendini hatalı hissettirir.
Her şeyi ve herkesi, çocuklarını , eşini ,ailesini ,işini mahvetmiştir,her mevzuda başarısız ve ümitsizdir,ölmeyi bile isteyebilir. Kendini affettirme yolluna da gidemez, kişinin kendisinin cezayı hak ettiğine dair inancı çok ağırdır Cezalandırmayı da şahsen kendi kendisine yapar. 
Kendisine karşı acımasız ve katı biçimde yaklaşır.Her gün ağır zahmetlerle boğuşur, kendisiyle gayret etmek den yorgun düşer.Takıntılı niyetleri de duruma eşlik ederse durum daha da ağırlaşır.Ağır OKB tabloları kişiyi depresyona soktuğunda suçluluk hisleri takıntılarla birlik de hayatı daha da çekilmez yapar.
Kişi ne vakit sıradan sayılacak bir kusur dahi yapsa, birebir döngü tekrar eder.Uzun mühlet kusurunu unutamaz ve kendini yönelik suçlamaları ağır olur ve de kendini çok berbat hisseder.
Major depresyon üzere ağır ve şiddetli olgularda, suisit fikirlerin ağır olduğu tablolarda tekrar suçluluk hisleri çok daha ağır ve hırpalayıcıdır . Şayet siz de vakit zaman kendinizi fazla hatalı hisseden bir kişilik yapısına sahipseniz ve bundan ötürü hayatınız zorlaşıyorsa bu ağır, yargılayıcı ve eleştirel yapının, nereden kaynaklandığını araştırmak yardım almalısınız.
Yeniden kendinize baktığınız da, öz inançla ile ilgili meseleler yaşadığınızı ve ötekinin onayını almadan kendinizi düzgün hissedemediğinizi ve de kendi seçimlerinizi yapamadığınızı fark ediyorsanız sorun olabilir.
Mükemmelliyetçilik, değersizlik ve ömür ve insan ilgileri ile ilgili derin tasalar ve hiçbir hususta âlâ olmadığı gereğince akıllı,güzel ve başarılı olmadığı kanısı yaygın olup ,kötü olaylar karşısında kendine karşı kızgınlık ve akabinde da derin bir suçluluk duygusu geliştirebilir..
Olumsuz kelamları ve niyetleri aklından atamamak , olanlarla ilgili kendini bir türlü affedememek , daima depresif olmaya meyil göstermek ve tekrar basitçe endişelenir olmak. Hep denetimli olma muhtaçlığı olan,olayları ve insanları daima denetim ederek, kendi iç dünyasında ki denetim edemediği olumsuz his ve niyetlerini bilinçdışı yansıtarak istikrarda kalma gayretleri olan bireyler depresyona girdikleri devirde kolay kolay hatalı hissedebilirler.
Olağan kaidelerde bir kişi tarafından işlenmiş önemli bir yanılgı varsa, kişi kusurunu üstlenir,ciddi bir ziyana sebep olduysa doğal olarak kendini hatalı hissedebilir ancak özür diler, telafi ve onarma eforuna girer ve bu rahatsız edici suçluluk hissinden uzaklaşarak, hadiseyi hayatından çıkartır. 
Çok kendini suçlayıcı eleştirel yapıda, kişilik bozukluğu olan şahıslar yada olağan kişilik özelliklerinde lakin depresyon geçiren birilerinde ise dramatik seyreder. 
Bu durumun büsbütün aksi durum ise Antisosyal kişilik bozukluklarında rastlanır Bu bireylerin vicdanı hisleri çabucak hiç gelişmemiş olup, ahlaki ve insanı bedelleri yok üzeredir. Acıma ,merhamet etme üzere özellikler bu bireylerin yapısında hiç barındırmadığı için oburlarının malına, canına çok önemli ziyanlar verseler dahi asla, suçluluk duymazlar…
Anti toplumsal yapıların verdiği ziyanlar nasıl ki kabul edilemez ise, çok kendini suçlayıcı bir yapı da kendine karşı çok zalimce yargılayıcı , öz sevgi ,saygı ve benlik pahalarını yok sayan ,kendini sevemeyen kişinin yardım ve dayanağa gereksinimi vardır …

Klinik Psikolog 
Dr.Derya MÜFTÜOĞLU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir